ΟΡΑΜΑ

Να προσφέρουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής στους δημότες μας.

 
 

ΣΤΟΧΟΣ

Η ουσιαστική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των τοπικών οικονομιών.

 
 

ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο, αλλάζοντας σελίδα στο δήμο μας.